Bli medlem idag!

Ett bra sätt att delta aktivt inom de grupper som använder sig av BodyTalk, BodyTalk Access, BreakThrough, MindScape och FreeFall är att bli medlem i den internationella BodyTalk associationen IBA (International BodyTalk Association). Du är då en del av den professionella grupp som har som syfte att informera allmänheten om dessa kraftfulla metoder och tekniker för personlig utveckling. Alla medlemmar uppdateras kontinuerligt och får tillgång till den senaste informationen och utbildningsmaterialet. De får stöd, möjlighet att få kontakt med samarbetspartners, samt tips och råd både från andra medlemmar och från gruppen av instruktörer. Dessutom ger kopplingen till IBA en ökad trovärdighet som visar sig även i medlemmens klinik, samtidigt som det stärker synen på BodyTalk Systemen som varande professionella hälsovårdsmetoder.

Registrera mig


 
Home Learn More Practitioners Courses Membership Testimonials
Who We Are BodyTalk Find a Practitioner Find a Course Join Today Videos
Get the Newsletter Access Become a Practitioner Founder's Courses Membership at a Glance Foundation
Contact Us Breakthrough Practitioner Levels Beginner's Courses Membership Levels Store
FAQ Mindscape BodyTalk as a Career View All Instructors Membership Prices Media Kit
Privacy Policy News Invest in Yourself Course Listing
Copyright © 2005 - 2024 International BodyTalk Association (IBA) | Legal